Presentatie Universiteit Stuttgart over Buikslotermeerplein

7 maart 2017

Presentatie Universiteit Stuttgart over Buikslotermeerplein
Op maandag 20 februari 2017 presenteerden studenten van
Universität Stuttgart en State of Flux in Architectuurcentrum Amsterdam
hun ideeën voor de herontwikkeling van het Buikslotermeerplein. De
bijzondere plannen gaan vaak verder dan het architectonisch of
stedenbouwkundig ontwerp an sich. De uitkomsten stellen filosofische
vragen en gaan in op de (veranderende) rol van de ontwerper.

Het Städtebau-Institut en haar studenten hebben in de tweede helft van
2016 het winkelcentrum in Amsterdam Noord als studieobject genomen. Na
een werkbezoek zijn zij aan de slag gegaan met de vraag: “Wat zou je
doen om het Buikslotermeerplein toekomstbestendig te maken?”. Op 20
februari presenteerden zij hun architectonische en stedenbouwkundige
ideeën met behulp van maquettes, tekeningen en digitale presentaties.

Foto’s door Hans van der Vliet